Jaarvergadering ALIJV 2019

Op vrijdag 11 januari houdt ijsvereniging ALIJV weer haar jaarlijkse ledenvergadering (de 138ste). Aanvang 20.00 uur in de achterzaal van “Het Nieuwe Bonte Paard”

Agenda:
- Opening.
- Ingekomen stukken en mededelingen.
- Notulen jaarvergadering 2018.
- Jaarverslag 2018.
- Verslag van de penningmeester 2018.
- Verslag kascontrole commissie 2018 Klaas Beets en Jack Berkhout
- Verslag jeugdschaatsen.
Pauze
- Bestuursverkiezing. Tussentijds afgetreden Paul vd Horst   Piet de Leeuw is voorlopig ad interim secretaris, maar dit kan niet zo blijven. We zijn opzoek naar een nieuwe secretaris. Kandidaten kunnen zich tot 15 min voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
- De nieuwe ijsbaan.
- Winterprogramma.
- Rondvraag.
- Sluiting.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld

Piet de Leeuw
Voorzitter/Secretaris ALIJV